ĐĂNG KÝ HOSTING

Vui lòng nhập số điện thoại của Anh/chị, chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại để tư vấn.

BẢNG GIÁ HOSTING WINDOW

Cloud Host 1 (Windows) Cloud Host 2 (Windows) Cloud Host 3 (Windows) Cloud Host 4 (Windows) Cloud Host 5 (Windows) Cloud Host 6 (Windows)
588,000 đ 828,000 đ 1,188,000 đ 1,788,000 đ 2,868,000 đ 4,908,000 đ
(Giá trên chưa gồm thuế VAT)
Website 01 01 01 02 04 06
Dung lượng đám mây 1000 MB 2000 MB 3500 MB 5500 MB 7500 MB 15000 MB
Băng thông 15 GB 30 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bao gồm Tên miền năm đầu Không Không Không .SITE .SITE .SITE
Addon Domain Không Không Không 01 03 05
Park/Sub Domain 03 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Account Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
SQL Server 01 01 03 05 09 15
My SQL Không Không 01 01 01 01
Chứng thư số Có Có Có Có Có Có
SSL Sao lưu chủ động Có Có Có Có Có Có
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Bảng tính năng chi tiết của Cloud Hosting Windows
Bảng điều khiển và Các tiện ích
1 Plesk Plesk Obsidian 18.0.28 9 Hotlink Protection
2 Windows Server 2019 Datacenter 10 Failed Requests Tracing 10.0.17763.1
3 Microsoft FTP Service 10.0.17763.1 11 IIS Dynamic Content Compression 10.0.17763.1
4 IIS Application Initialization 10.0.17763.1 12 WebSocket Protocol 10.0.17763.1
5 IIS URL Rewrite Module 2 7.2.1993 13 AWStats 7.7
6 Microsoft IIS 10.0/td> 14 Webalizer V2.01-10-RB02
7 Microsoft Web Deploy 4.0 10.0.1994 15 Full Backup/ Restore
8 Git for Windows
Database
1 MSSQL Server 2019 4 Dung lượng mỗi Database Tối đa 1GB (bao gồm cả Log)
2 MariaDB 10.5 10.5.8.0 5 Truy cập Databases từ xa
3 Chủ động sao lưu/ phục hồi Databases 6 SQL Server Management Studio Hỗ trợ quản lý Database thông qua Công cụ Microsoft SQL Server Management Studio
Ngôn ngữ lập trình và Modules được hỗ trợ
1 ASP.NET Core 3.1 / 5.0
2 ASP.NET 3.5 / 4.7.2
3 ASP.NET MVC 1 / 2 / 3 / 4 / 5

BẢNG GIÁ HOSTING linux

Cloud Host 1 (Linux) Cloud Host 2 (Linux) Cloud Host 3 (Linux) Cloud Host 4 (Linux) Cloud Host 5 (Linux) Cloud Host 6 (Linux)
468,400 đ 708,000 đ 1,068,000 đ 1,668,000 đ 2,748,000 đ 4,788,000 đ
(Giá trên chưa gồm thuế VAT)
Website 01 01 01 02 04 06
Dung lượng đám mây 1000 MB 2000 MB 3500 MB 5500 MB 7500 MB 15000 MB
Băng thông 15 GB 30 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bao gồm Tên miền năm đầu Không Không Không .SITE .SITE .SITE
Addon Domain Không Không Không 01 03 05
Park/Sub Domain 03 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Account Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
My SQL 01 01 03 05 09 15
Tùy chọn Multi-PHP (7.0 - 8.0) Có Có Có Có Có Có
Chứng thư số SSL Có Có Có Có Có Có
Backup thủ công hoặc gói chuyên nghiệp Có Có Có Có Có Có
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Bảng tính năng của Cloud Hosting Linux
Bảng điều khiển và Các tiện ích
1 Plesk Plesk Obsidian 8 File manager
2 Cgroups 9 400+ ứng dụng miễn phí
3 SSH access (secure shell) 10 Password protected thư mục
4 FTP trên SSL (FTPs) 11 Site statistics
5 Apache 2.4 + Nginx Reverse Proxy 12 Site Publisher
6 Scheduled Tasks 13 Full Backup/ Restore
7 Quét Vi-rút/ Mã độc 14 Trình cài đặt nhanh ứng dụng
Database
1 MariaDB Version 10.5 trở lên 4 phpMyAdmin
2 Sao lưu/phục hồi Databases 5 Truy cập Databases từ xa
3 Dung lượng mỗi Database Tối đa 1GB (bao gồm cả Log)
Tên miền
1 Cho phép truy cập bằng tên miền đăng ký ở nơi khác 2 Truy cập website không cần www.
Ngôn ngữ lập trình và Modules được hỗ trợ
1 PHP Từ 7.0 đến 8.0 3 ionCube PHP Loader Version 10.4.5
2 ImageMagick Version 3.5.0 4 ionCube24 Version 10.4.5